آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل


آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت سیم نسوز به آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل

آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول سیم و کابل

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری حداکثر تنش کششی در اثر کشیدن آزمونه در نقطه پارگی و نسبت افزایش طول آزمونه در نقطه پارگی بر طول اولیه آزمونه که معمولاً بر حسب درصد بیان می شود .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
مطلب مرتبط :  آزمون انتشار شعله سیم و کابل
15:34