آزمون انتشار گاز های اسیدی سیم و کابل


آزمون انتشار گاز های اسیدی سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت سیم نسوز به آزمون انتشار گاز های اسیدی سیم و کابل (مطابق استاندارد IEC60754-1 و IEC60754-2 ) میپردازیم .

آزمون انتشار گاز های اسیدی سیم و کابل

آزمون انتشار گاز های اسیدی سیم و کابل

 

این آزمون بر اساس دو استاندارد بین المللی در این آزمایشگاه قابل انجام می باشد که در استاندارد IEC60754-1 ماده تحت آزمون (روکش یا عایق کابل) باید به وسیله ی جریان هوا خشک، گرم شود و گازهای منتشره باید در محلول هیدروکسیدسدیم M 0.1 در بطری های شستشو جذب شوند.

سپس مقدار گاز اسیدی هالوژن باید به وسیله ی اسیدی کردن محلول با اسید نیتریک ، اضافه کردن حجم معینی از محلول نیترات نقره M0.1 و سپس تیتراسیون مقدار باقی مانده با تیوسیانات آمونیوم و فریک آمونیوم سولفات به عنوان معرف تعیین شود؛ و در استاندارد IEC60754-2 نیز ماده تحت آزمون باید با عبور جریان هوای خشک ، گرم شود.

گازهای منتشره درون بطری های شستشو پر شده با آب مقطر مخلوط شوند؛ اسیدیته محلول حاصل باید به وسیله تعیین مقدار PH ارزیابی شود.هدایت الکتریکی محلول نیز باید اندازه گیری شود.

[html5_video id=1667]

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
مطلب مرتبط :  آزمون LCR متر سیم و کابل
15:59