آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)


آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت سیم نسوز به آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین) که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)

آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)

هدف از استفاده از این تجهیز مشاهده عملکرد سیم و کابل ها در دمای پایین در زمان تعیین شده در استاندارد مربوطه می باشد؛ از جمله این آزمون ها ، ضربه در سرما، خمش در سرما و آزمون های کابل خودرو می باشد ، گستره کاری دمای این تجهیز تا 50- درجه سیلسیوس می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
مطلب مرتبط :  آزمون و دستگاه سالت اسپری (مه نمک) برای وایرشمع
16:25