آزمون مقاومت الکتریکی هادی


آزمون مقاومت الکتریکی هادی

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت سیم نسوز به آزمون مقاومت الکتریکی هادی که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون مقاومت الکتریکی هادی

آزمون مقاومت الکتریکی هادی

هدف از آزمون مقاومت الکتریکی هادی جهت بررسی مقاومت الکتریکی هادی‌ها مطابق استاندارد های IEC 60228 ، IEC 60245-2 ، IEC 60502 و …

مقاومت هادی هر یک از رشته های نمونه کابل، دست کم باید به طول یک متر اندازه گیری شده و طول مقدار کابلی هم که مورد اندازه گیری مقاومت قرار گرفته است باید اندازه گیری شود؛ در صورت لزوم ضریب تصحیح به دمای 20 درجه سلسیوس و طول یک کیلومتر بدست آید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]
مطلب مرتبط :  استحکام مکانیکی کابل وایرشمع
15:53