آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C)


آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C)

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت سیم نسوز به آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C) که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C)

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-C)

این دستگاه در آزمایشگاه شرکت سیم نسوز طوری طراحی شده که دو استاندارد روش آزمون IEC 60331-21 و BS 6387 را پوشش می دهد. منبع اشتعال این دستگاه نرخ معینی از هوای خشک و گاز پروپان است؛ دو مشعل متفاوت با زوایای مختلف بر اساس استاندارد های مذکور در این تجهیز تعبیه شده که در صورت انجام هر یک از آزمون ها با زدن دکمه آن استاندارد مشعل مختص به هرکدام روشن شده و به کابل اعمال می گردد.

در این آزمون یکپارچگی مدار تحت شرایط آتش در دما و زمان مشخص شده استاندارد مربوطه بررسی می شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
مطلب مرتبط :  آزمون مقاومت عایقی سیم و کابل
17:08