آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)


آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت سیم نسوز به آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W) که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-W)

این تجهیز CAT W از استاندارد BS 6387 را پوشش داده که آزمون تلفیقی از آتش و اسپری آب مستقیم به کابل بصورت همزمان می باشد، منبع اشتعال این دستگاه نرخ معینی از هوای خشک و گاز پروپان است ؛

هدف از انجام این آزمون مشاهده یکپارچگی مدار تحت شرایط آتش است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
مطلب مرتبط :  تجهیز آزمون گرما سختی سیم و کابل
16:49