آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z)


آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z)

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت سیم نسوز به آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z) که توسط آزمایشگاه تخصصی این شرکت انجام میشود میپردازیم .

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z)

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (CAT-Z)

این دستگاه در آزمایشگاه شرکت سیم نسوز  طوری طراحی شده که دو استاندارد روش آزمون BS 6387 و BS 5200 را پوشش می دهد، منبع اشتعال این دستگاه نرخ معینی از هوای خشک و گاز پروپان است.در هر دو استاندارد مذکور زاویه مشعل یکسان بوده و هنگام انجام آزمون بر اساس استاندارد مورد نظر نحوه نصب نمونه بر روی دیواره نسوز متفاوت می باشد.

در این آزمون یکپارچگی مدار تحت شرایط آتش ، اسپری آب و شوک مکانیکی در دما و زمان مشخص شده استاندارد مربوطه بررسی می شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
مطلب مرتبط :  آزمون های کشش وایر شمع
15:44