اندازه گیری چگالی دود سیم و کابل


اندازه گیری چگالی دود سیم و کابل

در این بخش از آزمایشگاه مرجع سیم و کابل شرکت سیم نسوز به آزمون اندازه گیری چگالی دود سیم و کابل میپردازیم .

اندازه گیری چگالی دود سیم و کابل

اندازه گیری چگالی دود سیم و کابل

اندازه گیری چگالی دود ، یک جنبه مهم در ارزیابی عملکرد سوختن کابل ها می باشد که به خارج کردن اضطراری افراد و قابلیت دسترسی برای مهار آتش مرتبط می شود؛ از این جهت این تجهیز در آزمایشگاه شرکت سیم نسوز مطابق استاندارد IEC61034-1 تعبیعه شده و مطابق استاندارد IEC61034-2 میزان چگالی دود ناشی از احتراق کابل ها بررسی و آزمون میشود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
مطلب مرتبط :  آزمون سرمایشی (کهنگی سیم و کابل در دمای پایین)
15:20