گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه


گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

استاندارد ISO/IEC 17025 استانداردی بین المللی و تخصصی ویژه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون است که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد و الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمونها را توسط آزمایشگاه مشخص میسازد لذا با توجه به این موارد مرکز تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران (NACI) قادر به ممیزی و صدور گواهینامه ISO / IEC 17025 می باشد.

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
مطلب مرتبط :  استاندارد ISIRI 4267-1and ISIRI 4267-2
15:58